Legislativa

Informacijska sigurnost

Zakon o informacijskoj sigurnosti, koji je donesen 13. 7. 2007., utvrđuje pojam informacijske sigurnosti, mjere i standarde  informacijske sigurnosti, područja informacijske sigurnosti, te nadležna tijela za donošenje, provođenje i nadzor mjera i standarda informacijske sigurnosti.Zakona (čl. 2.) je odredio određene pojmove koje je dobro znati:1. Informacijska sigurnost je stanje povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podatka, koje… Continue reading Informacijska sigurnost

Legislativa

Strategija i plan kibernetičke sigurnosti

MatrixWeb prenosi sažetak Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijski plan za provedbu Strategije. Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti je dokument (NN108/2015) kojim Republika Hrvatska nastoji započeti sustavno i sveobuhvatno planiranje najvažnijih aktivnosti u svrhu zaštite svih korisnika suvremenih elektroničkih usluga, kako u javnom i gospodarskom sektoru, tako i u građanstvu u cjelini. Strategijom se želi postići… Continue reading Strategija i plan kibernetičke sigurnosti