Komp i Web

Visual Studio Code


Visual Studio Code (VSC) je besplatni kodni uređivač koji pomaže za brzi početak kodiranja. Koristi se za kodiranje u bilo kojem programskom jeziku bez promjene uređivača.

VSC ima podršku za mnoge programske jezike: Python, Java, C++, JavaScript itd. Razvio ga je Microsof, a prvo izdanje bilo je 29. travnja 2015. Napisano je: TypeScript, JavaScript, HTML i CSS. Može ga se koristi za sljedeće Operativne sustave: Windows 7 ili noviji, OS X 10.10 ili noviji, Linux. Platforme: IA-32, x86-64, ARM64. Veličina: Windows: 40,8 – 68,3 MB Linux: 46,5 – 66,6 MB macOS: 67,5 MB. Dostupan je na 14 jezika.

VSC je u anketi među programerima 2021. rangiran kao broj 1, sa 70 posto od 82 000 ispitanika koji ga koriste, popevši se na 74,48 posto od 71 010 odgovora u 2022.