Komp i Web

Baze podataka


Baze podatak su temelji i sastavnice IT industriji, poduzetništva i života općenito. Njihova povijest je izravno povezna s ljudskom civilizacijom a postoje, u različitim oblicima i za različite svrhe, od davnina.

Smisao baze podatak je da se velike količine podataka svrstaju u logičan, lako dostupan i dobro organiziran sustav. Budući da su baze podatak spremljene u digitalnom obliku na računalima, a kako bi se s njima moglo komunicirati osmišljen je programski jezik, SQL: eng. Structured Query Language.

Da bi se došlo do podataka i s njima dalje manipuliralo postoji sustav za upravljanje tzv. DBMS: eng. DataBase Management System. DBMS je u svojoj biti poslužitelj između baze podataka i korisnika. Postoje različiti tipovi i strukture baza podataka: centralizirane, distribuirane, korisni − poslužitelj, te paralelne baze podataka. Podatci su logično poslagani u bazama prema nekom od modela podataka. Model je skup pravila koji točno propisuje kako će izgledati logička struktura baze. Postoje objektni, hijerarhijski, mrežni, posebni te relacijski model baza podataka.

Relacijski model je osmišljen od F. G. Coodea 1970., a IBM-ovi tim stručnjaka je dalje razvijao koncept. Relacijski model baza podatak je najprošireniji i nadaleko korišten. Zasniva se na matematičkom modelu relacija, a podaci i veze među podatcima prikazuju se u tablicama koje imaju za cilj osigurati dostupnost podataka korisnicima.

Oblikovanje baze podatka je proces kojim se polazeći od potreba korisnika, poseban specijaliziranim koracima razvijaju i kasnije održavaju baze podataka. Cijeli proces bi mogli sažeti u četiri složena postupka: analiza potreba, modeliranje podataka, implementacija, testiranje i održavanje baze podataka.

Stručnjaci koji rade na razvoju baza podatak nazivaju se Administratori baza podatak. Njihov je zadatak da za potreba svojih korisnika naprave baze koje će zadovoljiti potrebe u: industriji, trgovini, hotelijerstvu, obrazovanju, knjižnicama itd. pa je ova vrsta posla jedna od bitnih odrednica IT industrije današnjice. (B.B.)