Net

Sigurne i nesigurne web stranice


Danas postoje različiti načini kako pojedinu mrežnu stranicu kompromitirati, te je oprez uvijek poželjan kada se pregledava internet. Pored uobičajenih zaštita koje se koriste kod pregleda interneta, a koje su najčešće integrirane u neke od postojećih internet pretraživača, ili se mogu ugraditi kao dodatci potrebno je uočiti dva protokola koji nam govore o sigurnosti stranica koje posjećujemo.

SSL (eng. Secure Sockets Layer) i TLS (eng. Transport Layer Security) su dva sigurnosna mrežna protokola osmišljena za sigurnu komunikaciju na internetu. SSL je stariji ekriptični protokol, a TLS noviji. Mnoge stranice još uvijek koriste SSL protokol iako postoje sigurnosne poteškoće s njima. TLS protokol je bolji jer omogućuje veću sigurnost i privatnost korisnicima na mreži.

Kako prepoznati stranice koje imaju jedan ili drugi protokol i time veću ili manju mrežnu sigurnost? To se vidi u pretraživaču mrežne stranice prije samog imena stranice. SSL protokol: http:// potom web adresa, TLS protokol: https:// potom web adresa, a S nosi oznaku za sigurna mrežna stranica ili eng. Secure.