Komp i Web

Računalni dijelovi

Računala su danas postala napredna i složena, a poslovi vezani uz njihovu izradu i održavanje zahtijevaju specijalistička znanja i vještine.

Ipak, računala imaju osnovne dijelove, a razumijevanje njihova rada i odnosa može prosječnom korisniku puno pomoći, olakšati rad, približiti računala a u nekim slučajevima uštedjeti puno novca kod održavanja.

U članku donosimo osnovne dijelove i njihove funkcije.

1. Kućište (eng. Case) može biti uspravno ili vodoravno, a u njega ulaze svi dijelovi računala. Njihova veličina ovisi o dijelovima koji ulaze u njih i veličini matične ploče. Strujni punjač je sastavni dio kućišta koji osigurava dotok struje u računalo.

2. Matična ploča (eng. Motherboard) je središnji dio računala na koji se vežu svi ostali dijelovi, izravno ili neizravno. Dijele se na one koje su napravljene od Intela ili AMD-a.

3. Procesor (eng. Processor) je središnje mjesto na kojemu se obrađuju svi podatci i naredbe koje se izdaju računalu. Procesori obrađuje podatke velikom brzinom, a dijele se na dva glavna oblika: CPU (eng. Central Processing Unit) i APU (eng. Advanced/Accelerated Processing Unit).

4. Ventilator procesora (eng. Processor Cooling Fan). Budući se za vrijeme rada procesora javljaju visoke temperature potrebno je hlađenje koje obavlja ventilator. Dva najčešća oblika ventilatora su na ispuhivanje zraka i vodeni koji u sebi sadrži cijevi s vodom koja se pokreće oko procesora i time ga hladi.

5. Nasumična memorija računala ili RAM (eng. Random Access Memory). U njoj se pohranjuju podatci koji su računalu potrebni za vrijeme rada računala. Npr. Tijekom rada računala program koji se pokreće i na kojemu se radi nalazi se u RAM-u kao i drugi podatci koji se u tom trenutku koriste.

6. Memorijski pohranjivač ili hard disk (eng. Hard Disk), je dio računala na kojemu je pohranjen operativni sustav, programi i podatci (eng. Data). Mogu biti različitih veličina i obično nose oznaku u GB (Gigabajti), a u posljednje vrijeme i TB (Terabajt). Nose sljedeće oznake HDD (eng. Hard Disk Drive) ili SSD (eng. Solid State Drive). Hard disk se sastoji od magneta na koji se upisuju podatci (HDD), ili tzv. flash memorije (SSD).

7. Grafička kartica (eng. Graphic Card) prebacuje grafičke podatke u vidljive oblike.

8. Optički pohranjivač (eng. Optical Storage). Podatci se mogu pohranjivati i na optičke pohranjivače (CD i DVD) ali su njihove mogućosti manje, a ograničavanja puno veća od Hard diska.

9. Operativni sistem (eng. Operating System) omogućuje komunikaciju između računalnih dijelova i korisnika. Najpoznatiji su komercijalni OS Windowsi, a besplatni Linux.

U budućim ćemo objavama (rubrika Komp) pisati i o drugim dijelovima računala te o softversko-hardverskim temama.

Autor: Branimir Bučanović


ENG: Računalni dijelovi

ENG: Čemu služe dijelovi računala