Vijesti

Hrvatska: Plaće u IT industriji


Hrvatska gospodarska komora predstavila je Analizu hrvatske IT industrije (Zagreb 12. veljače 2021.), iz koje se mogu uočiti smjerovi razvoja ITI-a. Donosimo tekstualno-tablične podatke o plaćama u ITI-i.

Prosječna mjesečna neto plaća u hrvatskoj ITI-i u 2017. godini iznosila je 7722 kune.

U 2017. prosječna neto plaća povećana je u odnosu na 2008. (kada je iznosila 6118 kuna) za 26 posto. PGSR za cijeli promatrani period bio je 2,6 posto, a u posljednjih pet godina 2,8 posto.

Gledano prema kategorijama IT industrije, najvišu neto prosječnu plaću, 25 posto višu od prosjeka, isplatile su kompanije pružatelji outsourcinga IT usluga. Više neto plaće od prosjeka bile su i u kategoriji softverskih vendora. Najniže neto plaće zabilježene su kod proizvođača IT opreme i ostalih IT tvrtki.

Masa neto plaća u ITI-i bila je 2017. godine 2,63 milijarde kuna i u promatranom razdoblju rasla po  PGSR-u od 8,8 posto. Istodobno, ukupni trošak za osoblje koji su isplatili poslodavci u ITI-i dosegnuo je 4,48 milijardi. Na jednu isplaćenu kunu neto plaće, porezi i doprinosi iznosili su 70 lipa.

Iako analiza sada ima već četrigodišnji zaostatak i nemamo smjerove razvoja uvjetovane gospodarskom krizom potaknutom COVID-19 virusom ipak se dobiva uvid u ovo pitanje. Zaključak jasno upućuje na rast plaća utemeljen na realnim i održivim osnovama, što nažalost nije slučaj sa svim segmentima društva.