Komp i Web

Cloud Computing: Računalstvo u oblaku


Eng. Cloud computing ili hrv. računalstvo u oblaku je usluga pohrane podataka i programskih servisa korisnicima na daljinu putem interneta u posebno izgrađenim infrastrukturno-serverskim sustavima.

Računalstvo u oblaku ima svoje korijene u ranim uslugama koje su se nudile korisnicima u razdoblju prije 2000. Salesforce.com jedan je od ranih pionira softvera kao usluge 1999. Amazon.com pokrenuo je neke od usluga 2006. godine, a od tada ima stalni porast broja usluga. Microsoft Azure započeo je sa svojim uslugama 2010., a danas sve vodeće IT tvrtke nude te usluge.

Postoje privatni i javni oblici računalstva u oblaku. Privatni oblaci su namijenjeni za korištenje od strane jedne organizacije, a usluge mogu pružati privatne ili javne mreže. Javni oblaci pružaju računalne usluge putem interneta i općenito su dostupni svima s kreditnom karticom. Pružatelji javnih usluga isporučuju te usluge putem masovno dijeljenih podatkovnih centara koji omogućuju davateljima usluga ponude usluga koje manje privatne tvrtke ne bi mogle izgraditi u vlastitim podatkovnim centrima.

Računalstvo u oblaku se danas snažno razvija i predstavlja budućnost IT usluga. Prema istraživanju spiceworks.com 2021. sljedećih deset tvrtki su najveći davatelji oblačne usluge od kojih je vodeća iz Singapura, osama iz SAD-a i jedna iz Kine: Alibaba Cloud (Singapur), Amazon Web Services (AWS) (SAD), Google Cloud Platform (SAD), Hewlett Packard Enterprise (HPE) (SAD), IBM (SAD), Lumen Cloud by CenturyLink (SAD), Microsoft Azure (SAD), Oracle Cloud Infrastructure (OCI) (SAD), Tencent Cloud (KINA), Vmware (SAD).